Ułani, chłopcy malowani.
Ułani, chłopcy malowani.

W kwietniu 1919 na podstawie rozkazu dowódcy Wojska Wielkopolskiego gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego rozpoczęto organizować w Poznaniu jednostki kawalerii. Celem zorganizowania pułku ułanów przeznaczonego dla ziemi pomorskiej, rozkazem dziennym nr 201 Dowództwa Głównego Siły Zbrojnej Polskiej byłego zaboru pruskiego z 24 lipca 1919 przystąpiono do organizacji 5 Pułku Ułanów Wielkopolskich. 30 lipca 1919 sprostowana została nazwa oddziału na 4 Pułk Ułanów Wielkopolskich. 2 sierpnia jednostka otrzymała nazwę wyróżniającą “Nadwiślański”. Oddziały wielkopolskie odsyłały do 4 pułku wszystkich kawalerzystów pochodzących z Pomorza i Prus. Dowódcą pułku został ppłk August Brochwitz-Donimirski, były oficer armii niemieckiej, a rozkazem Dowództwa Głównego nr 205 na zalążki wydzielono oficerów: rtm. Stanisława Ossowskiego, por. Kazimierza Prandotę-Trzcińskiego, ppor. Władysława Buszkę i Klemensa Zielińskiego. Formowano go na etacie 1 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Miał liczyć 1150 ułanów i 1145 koni. Do końca października 1919 został zorganizowany 1 szwadron. Był dobrze wyszkolony i uzbrojony, posiadał pełne wyposażenie i był jednolicie umundurowany.
Na macierzysty garnizon wyznaczony został, zajęty jeszcze przez Niemców, Grudziądz. By nazwa bardziej obrazowała związki pułku z miejscem stacjonowania, w sierpniu 1919 pułk przemianowano na 18 Pułk Ułanów Pomorskich. Nazwę pułku oficjalnie zatwierdzono jednak dopiero w lutym 1920.
W skomplikowanych warunkach polityczno-militarnych pułk musiał wydzielać sformowane już pododdziały do prowadzenia działań zbrojnych, jednocześnie prowadząc prace organizacyjne w nowych miejscach stacjonowania. W połowie stycznia zakwaterował się w Toruniu, a w lutym przegrupował się do Grudziądza[a]. Do pułku meldowali się ochotnicy z Pomorza, których intensywnie szkolono. Do kwietnia zorganizowano i uzbrojono 1 dywizjon w składzie dwóch szwadronów. W Grudziądzu rozpoczęto formować 3 szwadron liniowy i szwadron zapasowy. Po uzyskaniu pełnej gotowości bojowej dywizjon 29 maja wyruszył na front polsko-bolszewicki.

Ułani, chłopcy malowani.

Ułani, chłopcy malowani.
Ułani, chłopcy malowani.

 

Ułani, chłopcy malowani.

Ułani, chłopcy malowani.
Ułani, chłopcy malowani.

 

Ułani, chłopcy malowani.
Ułani, chłopcy malowani.

 

Ułani, chłopcy malowani.
Ułani, chłopcy malowani.
Ułani, chłopcy malowani.
Ułani, chłopcy malowani.
Ułani, chłopcy malowani.
Ułani, chłopcy malowani.
Ułani, chłopcy malowani.
Ułani, chłopcy malowani.
Ułani, chłopcy malowani.
Ułani, chłopcy malowani.
Ułani, chłopcy malowani.
Ułani, chłopcy malowani.
Ułani, chłopcy malowani.
Ułani, chłopcy malowani.
Ułani, chłopcy malowani.
Ułani, chłopcy malowani.
Ułani, chłopcy malowani.
Ułani, chłopcy malowani.
Ułani, chłopcy malowani.
Ułani, chłopcy malowani.

Przypis : https://pl.wikipedia.org/wiki/18_Pu%C5%82k_U%C5%82an%C3%B3w_Pomorskich

One thought on “Ułani, chłopcy malowani.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *